Persoonsgegevens

Het komt voor dat het DLC Café je vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen. Dit is het geval wanneer je een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, of informatie of een offerte opvraagt via het formulier op deze website. Dit is vaak noodzakelijk om je een bepaalde dienst of service te kunnen leveren. Hierbij wordt altijd aangegeven welke gegevens verplicht zijn en welke optioneel kunnen worden ingevuld.

De gegevens worden door het DLC Café op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Daarnaast zal het DLC Café nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken, tenzij het DLC Café daartoe op grond van de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Uw e-mailadres

Indien je jouw e-mailadres opgeeft, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om de gebruiker te informeren over relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van het DLC Café. Wanneer je hier geen prijs op stelt kun je jezelf op ieder moment afmelden.

Inzage en correctie van jouw gegevens

Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die het DLC Café over je heeft. Als de informatie onjuist is, kun je verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van jouw 
gegevens kunt u richten aan info@dlccafe.nl

Jouw ip-adres

Op de website van het DLC Café worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan het DLC Café haar dienstverlening aan jouw verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt het DLC Café ook gebruik van het IP-adres van jouw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes)die een website op jouw computer achterlaat.
De website instrueert de webbrowser waarmee je jouw website bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op jouw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van jouw computer verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op jouw computer staan, ook na afsluiting van jouw webbrowser. het DLC Café gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Cookies kunnen geen schade berokkenen aan jouw computer of de bestanden op jouw computer.

Mocht je geen prijs stellen op plaatsing van cookies, dan kun je dit aangeven in de instellingen van jouw browser. Dit kan echter jouw gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan.
Voor meer informatie over het beheer van cookies, kun je de helpfunctie van jouw browser raadplegen.

Links

Op de website van het DLC Café tref je een aantal links aan naar andere websites.
Het DLC Café kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van het DLCCafé in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.